U winkelt veilig bij ons

Klantenservice


Disclaimer


Van der Linden - Drank in het Bijzonder behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van deze website, teksten, afbeeldingen en andere materialen te wijzigen dan wel te verwijderen. Van der Linden - Drank in het Bijzonder is niet verplicht u hier over te informeren.

De informatie op de website heeft enkel tot het doen van een vrijblijvend aanbod. De op de website aangeboden materialen, afbeeldingen of teksten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Van der Linden - Drank in het Bijzonder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke fouten. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Alle eigendomsrechten met betrekking tot de werken die op deze website worden gepubliceerd, waaronder maar niet uitsluitend afbeeldingen, teksten en logo’s berusten bij Van der Linden - Drank in het Bijzonder of dienst licentiegevers. Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde werken over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Even geduld a.u.b.